Kalibreringsspesifikasjon for demping av oscillerende bølgesimulatorer

2022-05-20

Dempet oscillerende bølgesimulator inkluderer dempet oscillerende bølgegenerator, koblet frakoblingsnettverk og kapasitiv koblingsklemme. Den dempede oscillasjonsbølgegeneratoren består av en saktedempet oscillasjonsbølge (oscillasjonsfrekvens mellom 100kHz og 1MHz) signalgenerator og en hurtigdempet oscillasjonsbølge (oscillasjonsfrekvens over 1MHz) signalgenerator. Den saktedempende oscillasjonsbølgegeneratoren brukes til å simulere koblingen av isolasjonsbryteren i den utendørs HV/MV transformatorstasjonen og bakgrunnsforstyrrelsen til fabrikken, mens den hurtigdempende oscillasjonsbølgegeneratoren brukes til å simulere forstyrrelsen forårsaket av koblingsutstyr og styring utstyr, og forstyrrelsen forårsaket av elektromagnetisk puls i høy høyde (HEMP). Koblingsfrakoblingsnettverk kan deles inn i kraftledningskoblingsavkoblingsnettverk og sammenkoblingslinjekoblingsavkoblingsnettverk. Hvert koblingsavkoblingsnettverk består av to deler: koblingsnettverk og avkoblingsnettverk. Egenskapene til demping av oscillerende bølgesimulator inkluderer hovedsakelig åpen kretsspenningsbølgeformparametere og kortslutningsstrømbølgeformparametere.